top of page
Psykosyntesterapi
Navigera i Woods

I dagens samhälle där allt går snabbare och mycket skall effektiviseras uppstår hela tiden nya situationer som vi ständigt skall förhålla oss till och kunna hantera. I dessa stunder är det lätt att springa än längre bort ifrån vår Soul-Själ och leva i tron att prestation, yta och karriär är det som är måttet på om vi är lyckade eller inte. 

Ibland behöver vi krascha rejält för att påbörja vägen "hem" och ibland kan vi av andra orsaker påbörja resan i vår egen riktning. Den försiggår i princip alltid av en längtan till något annat eller nytt. När den känslan pockar på kan man inte längre motstå att ge sig ut på vägen och det är just det som Soul Connection handlar om, att hitta hem igen. 
 

 

Image by Conscious Design

Fascia Trauma Release är en magisk behandling där jag hjälper till att lossa på Fascia, genom mjuk och lätt beröring. Fascia Trauma Release kommer hjälpa dig med både inre och yttre balans och en bestående läkning.

Fascia är kroppens inre nätverk vilket består av fibrös vävnad. Fascia är viktig eftersom den når ut i hela kroppen och omger organ, nerver, ligament, muskler osv. Fascians viktigaste uppgift är att stödja kroppens olika delar och att samarbeta så rörelsen i kroppen arbetar "med oss" och inte "mot oss".​ Vi blir till en helhet.

När skador som stress, själsliga- fysiska trauman, operationer, chock mm uppstår, börjar Fascia direkt med att försöka upprätta jämvikt och balans på stället. Det blir liksom ett skydd i all välmening men skyddet bildar sammanväxningar vilket förr eller senare kan leda till spänningar som på något sätt begränsar vår rörelse och fysiska förmåga. Det kan tex vara oliksidighet, stelhet, värk och svårt att ta ut rörelsen.

Soul Connection Therpy
Hästmassage Massage

Fascia Trauma Release på häst är en lika magisk behandling som på oss människor. Den enda skillnaden är att hästarna visar snabbare svar på hur mottagliga dem är för behandlingen. De står ju inte och tänker att: undrar om det hjälper? eller vad gör hon nu? I de flesta fall kommer svaret på var spänningar och gamla trauman sitter väldigt snabbt då hästen börjar gäspa, fisa, sträcka på sig, klia sig eller göra andra rörelser. Den känner av att Fascia börjar lossna och då reagerar den genast.

Ibland händer det att ägaren inte själv vet vad hästen varit med om men när behandling börjar så kan vi tillsammans hitta det som kanske orsakat långvariga hältor, ryggproblem och andra problem, som vi hästägare ofta stöter på med våra fyrbenta vänner.

Oavsett människa eller häst sätter trauman spår inom oss men genom Fascia Trauma Release kan vi ge både våra hästar möjlighet att slippa ha ont och oss själva.

Ledarskap
Ledarskapsutveckling

Vad är en ledare? För mig är en ledare någon som visar vägen och går före. Vem är ledaren i ditt liv? Jag är helt säker på att när vi hittar oss själva, först då kan vi bli den bästa ledaren, både för andra och för oss själva.

Hur skulle världen se ut om alla ledare hade djupa insikter om livet självt och en hög självmedvetenhet? En avsevärd mycket bättre plats tror jag och det är mitt brinn i ledarskapsarbetet. Så om du vill bli den bästa ledaren, möt din egna inre ledare och genom det skapa magi inom allt ledarskap.

Barnambassadör ungdomsambassadör

I dagens samhälle har barn och ungdomar tyvärr råkat hamna utanför samhället och mår väldigt dåligt. Jag har sen länge arbetat med och för ungdomar och främst med att ge dem en röst utåt och hjälpa dem att bli lyssnade på.

 

Många upplever att de inte blir tagna på allvar. En del känner sig nedtryckta och tillrättavisade och dessutom blivit påtvingade en diagnos som inte ens stämmer överens med vilka dem egentligen är. 

Så om du Känner behov av stöd, ha någon att prata med och är redo att gå vidare i din utveckling ser jag mycket fram emot att få arbeta tillsammans med just dig. Det finns inga begränsningar inom dig att bli precis den du är och vill vara.

Barn och Ungdom
Image by Bekir Dönmez

Psykosyn​tesen har sitt ursprung och grund från den italienska psykiatrikern Roberto Assagioli Det är en transpersonell teori, där vi bjuder in andligheten och tar med att vi är något mer än vad vi kan se med blotta ögat. Alla har vi unika möjligheter att växa och bli den vi längtar efter att vara, där viljan och medvetna val är i centrum.

Psykosyntesen har fokus på det friska inom oss men vi kommer inte vidare utan att möta och göra upp med det som vi försöker undvika tex smärta, oro och ångest.  Det "jobbiga" är ofta symtom på nedtryckta känslor vi burit med oss under lång tid. När vi börjar öppna dessa dörrar från bakåt i tiden kommer insikt och förståelse om varför det blivit som det blivit. Det väcker ofta en längtan och vision om den du vill bli på riktigt och den du faktiskt är. Därifrån har du möjlighet att göra dina egna val,  använda din Vilja att hitta möjligheter och förmågor att bli precis den du är och den du föddes till att vara.


När vi föds är vi fullt utvecklade i vår andlighet och vet vårt syfte här på jorden. Men livet ger oss prövningar bla i den miljö vi växer upp där vi mer eller mindre tvingas anpassa oss för att överleva och där allt handlar om att känna trygghet och bli sedd för den vi är och älskad därav. När så inte sker riskerar vi att förlora kontakten med vårt innersta väsen och därmed också kärleken och empatin för oss själva. Vi bygger upp ett falskt jag och gör allt för passa in i strävan och längtan efter trygghet och den villkorslösa kärleken. Vi blir härmed älskade för vad vi gör istället och enligt psykosyntesen föds delar-delpersonligheter utefter omgivningens behov.

En viktig del av processen är att identifiera delpersonligheterna och dess roller, egenskaper och drivkrafter som bor i varje del. Så länge de inte är identifierade styr de över oss och vi "hamnar" i situationer som vi tror vi inte kan påverka. Men när vi väl har identifierat dem genom förståelse och insikt över deras uppdrag kan vi välja att avidentifiera oss från dessa egenskaper då vi inte längre behöver dem. Då tar vi själva över rollen som ledare i våra egna liv, plockar de egenskaper vi själva väljer och behöver och blir då vår egen dirigent. Vi blir fria.

Här kommer också viljan in som är en bärande del i psykosyntesen. Den menar Roberto Assagioli är grunden till att ta kloka och medvetna beslut, ta eget ansvar, se valmöjligheter och därigenom hitta drivkraften inom dig, att välja ditt liv och din väg. 

Det är aldrig för sent för en lycklig barndom.

Massage
bottom of page