Image by Bekir Dönmez

Psykosyntesen har sitt ursprung och grund från den italienska psykiatrikern Roberto Assagioli Det är en transpersonell teori, där vi bjuder in andligheten och tar med att vi är något mer än vad vi kan se med blotta ögat. Alla har vi unika möjligheter att växa och bli den vi längtar efter att vara, där viljan och medvetna val är central. 

Psykosyntesen har fokus på det friska inom oss men vi kommer inte vidare utan att möta och göra upp med det som vi försöker undvika tex smärta, oro och ångest.  Det "jobbiga" är ofta symtom på nedtryckta känslor vi burit med oss under lång tid. När vi börjar öppna dessa dörrar från bakåt i tiden kommer insikt och förståelse om varför det blivit som det blivit. Det väcker ofta en längtan och vision om den du vill bli på riktigt och den du faktiskt är. Därifrån har du möjlighet att göra dina egna val,  använda din Vilja att hitta möjligheter och förmågor att bli precis den du är och den du föddes till att vara.


När vi föds är vi fullt utvecklade i vår andlighet och vet vårt syfte här på jorden. Men livet ger oss prövningar bla i den miljö vi växer upp där vi mer eller mindre tvingas anpassa oss för att överleva och där allt handlar om att känna trygghet och bli sedd för den vi är och älskad därav. När så inte sker riskerar vi att förlora kontakten med vårt innersta väsen och därmed också kärleken och empatin för oss själva. Vi bygger upp ett falskt jag och gör allt för passa in i strävan och längtan efter trygghet och den villkorslösa kärleken. Vi blir härmed älskade för vad vi gör istället och enligt psykosyntesen föds delar-delpersonligheter utefter omgivningens behov.

En viktig del av processen är att identifiera delpersonligheterna och dess roller, egenskaper och drivkrafter som bor i varje del. Så länge de inte är identifierade styr de över oss och vi "hamnar" i situationer som vi tror vi inte kan påverka. Men när vi väl har identifierat dem genom förståelse och insikt över deras uppdrag kan vi välja att avidentifiera oss från dessa egenskaper då vi inte längre behöver dem. Då tar vi själva över rollen som ledare i våra egna liv, plockar de egenskaper vi själva väljer och behöver och blir då vår egen dirigent. Vi blir fria.

Här kommer också viljan in som är en bärande del i psykosyntesen. Den menar Roberto Assagioli är grunden till att ta kloka och medvetna beslut, ta eget ansvar, se valmöjligheter och därigenom hitta drivkraften inom dig, att välja ditt liv och din väg. 

Det är aldrig för sent för en lycklig barndom.

Stressterapi

I dagens samhälle där allt går snabbare och mycket skall effektiviseras uppstår lätt situationer som vi ständigt skall förhålla oss till och kunna hantera. All detta i kombination med förväntningar från samhället, arbetsgivare, vänner familj och inte minst från oss själva. Det kan lätt göra att vi får ohanterliga stresspåslag och stressrelaterade sjukdomar som följd.

 

I stressterapin benar jag tillsammans med dig ut och kartlägger situationer som är realistiska just för dig och målet är att komma till en medvetenhet över vad som går att förändra till det bättre. Jag arbetar både med privatpersoner och företag och har tips, ideer och metoder som anpassas just efter ditt unika behov. Målet är att kunna förhålla sig till de omständigheter vi befinner oss i, hitta vår inre kraft, ta ansvar och genom medvetna val styra över vårt eget liv i alla situationer.

 
Ledarskapsutveckling

Vad är en ledare? För mig är en ledare någon som visar vägen och går före. Vem är ledaren i ditt liv? Jag är helt säker på att när vi hittar vår egen inre ledare blir vi den bästa av alla ledare i världen. Hur skulle världen se ut om alla ledare hade djupa insikter om livet självt och en hög självmedvetenhet? En avsevärd mycket bättre plats tror jag och det är mitt brinn i ledarskapsarbetet. Så om du vill bli den bästa ledaren, möt din egna inre ledare och genom det skapa magi inom allt ledarskap.

 
Barnambassadör ungdomsambassadör

I dagens samhälle har barn och ungdomar tyvärr råkat hamna utanför samhället och mår väldigt dåligt. Jag har sen länge arbetat med och för ungdomar och främst med att ge dem en röst utåt och hjälpa dem att bli lyssnade på.

 

Många upplever att de inte blir tagna på allvar. En del känner sig nedtryckta och tillrättavisade och dessutom blivit påtvingade en diagnos som inte ens stämmer överens med vilka dem egentligen är. 

Så om du Känner behov av stöd, ha någon att prata med och är redo att gå vidare i din utveckling ser jag mycket fram emot att få arbeta tillsammans med just dig. Det finns inga begränsningar inom dig att bli precis den du är och vill vara.

 
 
Image by Conscious Design

Via min stressterapeut utbildning lärde jag mig massage och det har kommit att bli ett fantastiskt verktyg för mig och mina klienter.

Det är främst klassisk massage jag utför och självklart anpassas varje tillfälle till varje individs unika behov. Beröring är oerhört viktigt och den får oss att känna trygghet, kärlek, bekräftelse och en känsla av att vara omhändertagen. Du känner dig omtyckt och inkluderad. Beröring minskar dessutom smärta. 

Idag vet man att närhet och beröring är livsviktigt för ett barn, det är därigenom bla som vår grundtrygghet skapas. De första levnadsårens närhet kan påverka oss hur vi som vuxna tex hanterar stress och hur vi skapar relationer med andra. Så om du är redo att ta steget till terapi kan massage/beröring vara ett steg på vägen för dig och ditt läkande.

Till mig kan du komma för underhållande massage under en kortare eller längre period. Det kan också vara en eller ett par tillfällen under tiden som du kommer för samtal, antingen i början, under tiden eller mot slutet. Det kan vara svårt att säga bestämt antal gånger i förväg men oavsett om behovet kommer från ett själsligt eller fysiskt trauma  hjälper det till att släppa blockeringar och komma vidare med din utveckling.

Hästmassage Massage

Trauma release hästar

Vad har då hästar med terapi att göra eller djur överhuvudtaget?

 

Det man vet är:

"Vid stark stress eller för individer med funktionshinder av fysisk, psykisk och social karaktär, blir behoven av naturkontakt extra starka och då blir kontakt med natur och djur väl lämpade och kan anpassas efter den enskilde individens förutsättningar och förmåga (Norling, 2002)."

Forskning visar dessutom att relationer till djur och att ta hand om djur kan vara en väg att öka empatisk förmåga och minska aggressivt beteende.

Djur är särskilt viktiga i terapier för personer som blivit svikna av andra människor, som förlorat tilliten till andra eller som aldrig kunnat bygga långvariga trygga relationer. Eftersom djuret reagerar här och nu och själv tar initiativ till kontakt, uppfattas det inte som hotande på samma sätt som en människa kan uppfattas.

Genom att dela intresset för djur med andra, kan förtroendefulla relationer byggas runt djuren i terapin. Vare sig vi är friska eller sjuka mår vi bra av kontakten med och relationen till djur.

Via min utbildning till stress-terapeut lärde jag mig massage vilket jag utvecklat vidare både för människor och hästar. Jag har vidareutbildat mig i en kurs i att lösa upp trauman via bindväven, fascia, och där hästar just nu kommit att bli min stora kundgrupp.

 

Hästar visar väldigt snabbt svar på behandling och mest för att de bla inte är uträknande eller har förväntningar på vad som skall ske. Olika trauman som vi människor och hästar varit med om i livet lever kvar i oss och hindrar oss på olika sätt, både själsligt och kroppsligt ända tills vi börjar lösa upp dem.