top of page
Body and Soul Connection 
Therapy 

The nature of SOUL is Growth.

Fram till vårt sista andetag har vi fortfarande en valmöjlighet att göra en förändring inom oss och med oss själva och därmed leva det liv vi faktiskt vill. Att följa vår själ är något vi redan kan men som de flesta behöver hjälp med att hitta tillbaka till, då vi av olika skäl tappar kontakten med vår själ "Soul" på livets resa.

Ett problem bla är att vi därmed identifierar oss alldeles för mycket med våra kroppar och det yttre. Det som händer då är att vår själ och spirit inte ges det utrymme den behöver och vi börjar må dåligt. Det kan ta sig i uttryck på flera sätt bla genom stress, värk, depression, utmattning och andra fysiska och/eller själsliga symtom. 

Det man idag vet är att prägling och uppväxt påverkar oss mer än vad vi tror och därför behöver vi ibland backa bandet för att förstå och utifrån det medvetet välja oss själva och gå vår egen väg här på jorden. Att återknyta kontakten - vår Soul Connection leder oss hela vägen hem, till oss själva och skapar dessutom möjlighet att knyta an till något större.


Under den processen finns jag med dig tryggt och villkorslöst. Att bygga förtroende och trygghet i relation till sin terapeut är A och O enligt all forskning och erfarenhet, för en lyckad process med sig själv.

Om

Madeleine Ringqvist

Jag brinner för att se andra växa och att just du hittar din motivation och vilja till förändring som redan finns inom dig och oss alla. Då jag själv erfarit en jobbig uppväxt och många tuffa utmaningar genom livet vet jag att allt är möjligt och att det finns ett växande bakom det som i stunden synes vara svårt och hopplöst.

Idag är jag tacksam att vägen inte alltid varit rak och enkel. Med facit i hand är det just motstånd och svårigheter som gjort att jag vuxit som människa och det faktum att jag vågade ta emot hjälp utifrån när jag som mest behövde det. Jag valde livet fullt ut.

Jag kan idag verkligen säga att jag älskar mitt arbete och allt tack vare psykosyntesen i kombination med mitt liv och mina erfarenheter. Mitt hjärta sjunger när jag känner att jag tillsammans med mina klienter skapar en relation som bygger på tillit och förtroende oss emellan. Därmed skapas ett fundament för att Du tryggt kan våga ta steget ut i det okända och gå i din egen riktning och bli den du föddes till att vara.

Madeleine Ringqvist

"Either I will find a way, or I will make one."

Philip Sidney.

"Det du accepterar, det går du bortom. Det du gör motstånd mot, det håller dig fast"

Eckhart Tolle.

About

Kort om

Terapi

Det finns idag många bra metoder att ta till men forskningen visar tydligt att en bra och genuin relation med din terapeut är den viktigaste faktorn för ett lyckat resultat och upplevelse av framgång. 

Därmed inte sagt att metoder av olika slag blir betydelselösa men huvudfokus i mitt arbete är viljan till förändring och ett genuint intresse att förstå dig och de problem du upplever. Det leder till att vår relation fördjupas, din relation med dig själv blir tydlig och därmed kommer en ökad förståelse om just ditt mönster och det sätt du kommit att hantera livet. 

Därmed ges du möjlighet att välja och göra förändringar som mer går i linje med dig och de val du vill göra, inte vad din omgivning förväntar sig.
 

Självklart använder jag mig av olika metoder och verktyg som finns både inom psykosyntesen och utanför men endast om det passar just i den situationen där du som klient befinner dig. Några av de vanligaste teknikerna är visualisering, meditation, målning/teckning och gestaltarbete.

 

Första steget är att vi bokar ett kostnadsfritt möte, där vi ses och känner efter om vi trivs tillsammans. Känns det bra bokar vi upp ett par tillfällen att starta med och sedan fortlöper terapin i den takt vi kommer överens om. Med anledning av att vi alla är unika och därav har olika behov finns inget förutbestämt antal sessioner för just ditt eller dina problem, det tar den tid det behöver och jag följer dig tills du känner dig redo att själv gå vidare på livets stig.

Image by Joel & Jasmin Førestbird
bottom of page